Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej działa od 2006 roku i jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie specjalizuje się w kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży. Terapia prowadzona jest z wykorzystaniem najbardziej znanych neurofizjologicznych metod na świecie. Dzieci oprócz intensywnej rehabilitacji ruchowej korzystają z pomocy logopedy, psychologa, pedagoga, muzykoterapeuty, dietetyka, lekarza rehabilitacji,  terapeuty zajęciowego oraz hipoterapeuty.

 

       Pomóż w Budowie Kompleksowego Ośrodka Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjnego !!!!!

                                   

 

 

COVID-19:

       - Grant 1 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

       - Grant 2 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 

REALIZUJEMY PROJEKTY:

OKRES REALIZACJI 2024 - 2025:

     - Projekt "Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych 2"

     - Projekt "Ponad barierami" - 1 okres realizacji

     - Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”  - 3 okres realizacji

STARSZE PROJEKTY:

     - Projekt "Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych"

     - Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” - 3 okres realizacji

     Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”  - 2 okres realizacji

     - Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”  - 1 okres realizacji

     - Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” - 2 okres realizacji

     - Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2”  - 3 okres realizacji

     - Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” - 1 okres realizacji

     - Projekt „Rehabilitacja drogą do samodzielności”

     - Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” – 3 okres realizacji

     - Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2” - 2 okres realizacji

     - Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” – 2 okres realizacji

     - Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2”

 Finansowanie:

    - Informacja o finansowaniu - „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”  - 1 okres realizacji

    - Informacja o finansowaniu - „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4”

    - Informacja o finansowaniu - „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2”  - 3 okres realizacji

ZAPYTANIA OFERTOWE:

   - zapytania ofertowe 2024

   - zapytania ofertowe 2023

   - zapytania ofertowe 2022

   - zapytania ofertowe 2021

   zapytania ofertowe 2020

   zapytania ofertowe 2019

   zapytania ofertowe 2018

 

PFRON - aktualności:

   - Sprawdź czy w Twoim powiecie można składać wnioski przez Internet!

   - PFRON uruchomił portal SOW

 

 STARSZE PROJEKTY 

 

 

Deklaracja dostępności

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej centrum.lowicz.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-18

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie elementy graficzne posiadają zdefiniowany tekst alternatywny, który opisuje, co znajduje się na grafice
 • Nie wszystkie odnośniki są unikalne.
 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR).

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa centrum.lowicz.pl spełnia wymagania w 91.98 % (na 100 możliwych).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Gołaszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 606 79 27 31 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej siedziby głównej Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, ul. Świętojańska 1/3, 99-400 Łowicz:

  • Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na parterze budynku zlokalizowanego pod adresem ul. Świętojańska 1/3, 99-400 Łowicz
  • Jedno wejście główne, zapewniające swobodny dostęp do budynku, które dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich (pochylnia zewnętrzna), ponadto dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku zamontowany został dzwonek. Po naciśnięciu przycisku rozlega się sygnał dźwiękowy słyszalny. Pracownik po zdefiniowaniu potrzeb osoby niepełnosprawnej  realizuje pomoc.
  • Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz główny oraz pomieszczenia na parterze.
  • Toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.
  • Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Opis dostępności architektonicznej budynku; Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, ul. Kaliska 6, 99-400 Łowicz, w którym realizowany jest projekt: „ Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2”:

  • Stowarzyszenie realizuje projekt na 4 piętrze, budynku położonego pod adresem ul. Kaliska 6, 99-400 Łowicz.
  • Do budynku prowadzi ogólnodostępne szerokie wejście przez drzwi zewnętrzne. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z pochylni zewnętrznej.
  • Do wejścia głównego prowadzą niskie schody wzdłuż których po jednej i drugiej stronie zamontowane są poręcze. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd pochyły dla wózków inwalidzkich, wzdłuż którego również zamontowana jest poręcz. Poręcz zakończona w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. Schody oraz podjazd wykonane są z materiału antypoślizgowego.
  • Budynek posiada 4 piętra. Na każdej kondygnacji korytarze i schody są dostępne i szerokie, wyłożonymi płytkami antypoślizgowymi.
  • Budynek wyposażony w dużą i przestronną windę, umożliwiającą transport, osób z różnymi niepełnosprawnościami.
  • Do wejścia na 4 piętro prowadzą drzwi otwierane ręcznie, w przypadku problemów z wejściem osoby niepełnosprawnej pomocy udziela pracownik
  • Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz oraz wyznaczone pomieszczenia 4 piętra.
  • Toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.
  • Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

 

  

Polityka prywatności

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjentów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administratorem Twoich Danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, ul Świętojańska 1/3, 99-400 Łowicz (zwany dalej Stowarzyszeniem)

Dane kontaktowe:

Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować:

a)      poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)      telefonicznie pod numerami: +48 608 29 88 37, +48 606 79 27 31

c)      pisemnie : Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, ul   Świętojańska 1/3, 99-400 Łowicz

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

a)   przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)

b)     wykonywania zawartych umów z naszymi współpracownikami i kontrahentami

c)     wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

a)    przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,

b)     wykonywania zawartych umów z naszymi współpracownikami i kontrahentami – 5 lat od zakończenia zawartej umowy

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie:

a)      osobom upoważnionym,

b)      podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,

c)      mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty  przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone:

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

 

Copyright © MK SOFT