Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej działa od 2006 roku i jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie specjalizuje się w kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży. Terapia prowadzona jest z wykorzystaniem najbardziej znanych neurofizjologicznych metod na świecie. Dzieci oprócz intensywnej rehabilitacji ruchowej korzystają z pomocy logopedy, psychologa, pedagoga, muzykoterapeuty, dietetyka, lekarza rehabilitacji,  terapeuty zajęciowego oraz hipoterapeuty.

COVID-19:

       - Grant 1 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

       - Grant 2 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 

REALIZUJEMY PROJEKTY:

     - Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2”  - 3 okres realizacji

     - Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” - 1 okres realizacji

     - Projekt „Rehabilitacja drogą do samodzielności”

     - Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” – 3 okres realizacji

     - Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2” - 2 okres realizacji

     - Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” – 2 okres realizacji

     - Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2”

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

    - zapytania ofertowe 2021

    zapytania ofertowe 2020

    zapytania ofertowe 2019

    zapytania ofertowe 2018

 

PFRON - aktualności:

   - Sprawdź czy w Twoim powiecie można składać wnioski przez Internet!

   - PFRON uruchomił portal SOW

 

 STARSZE PROJEKTY 

  

Polityka prywatności

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjentów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administratorem Twoich Danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, ul Świętojańska 1/3, 99-400 Łowicz (zwany dalej Stowarzyszeniem)

Dane kontaktowe:

Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować:

a)      poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)      telefonicznie pod numerami: +48 608 29 88 37, +48 606 79 27 31

c)      pisemnie : Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, ul   Świętojańska 1/3, 99-400 Łowicz

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

a)   przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)

b)     wykonywania zawartych umów z naszymi współpracownikami i kontrahentami

c)     wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

a)    przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,

b)     wykonywania zawartych umów z naszymi współpracownikami i kontrahentami – 5 lat od zakończenia zawartej umowy

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie:

a)      osobom upoważnionym,

b)      podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,

c)      mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty  przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone:

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

Copyright © MK SOFT