Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Terapie

W naszym Stowarzyszeniu przeprowadzamy następujące rodzaje terapii:

 • Kinezyterapia – terapia neurorozwojowa z wykorzystaniem m. in. NDT-Bobath - polegająca na torowaniu i przywracaniu wrodzonych, fizjologicznych wzorców ruchowych, które zostały zablokowane przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu. PNF- torowanie nerwowo-mięśniowe, ktorego celem jest ponowna nauka (reedukacja) lub odtwarzanie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby
 • Gimnastyka korekcyjna- polega na stosowaniu ćwiczeń polegających na działaniu profilaktycznym i naprawczym wad postawy spowodowanych słabym napięciem mieśniowym, wiotkością mięśni i stawów, nieprawidłymi nawykami, np. skoliozy, płaskostopie, szpotawość kolan, dysplazje bioder, wady klatki piersiowej itp.
 • „Kombinezon kosmiczny” – nauka chodu oraz ćwiczenia w kombinezonie DUNAG 02
 • Terapia zajęciowa – artyterapia, zajęcia plastyczne, relaksacyjne oraz nauka podstawowych czynności manualnych, doskonalenie funkcji motoryki mniejszej
 • Terapia ręki - usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Dostarczenie wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów i ich rozróżniania. Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację między dłońmi. W późniejszym etapie obejmuje także naukę pisania
 • Integracja Sensoryczna – kontrolowana zabawa m. in. na ruchomym, podwieszanym sprzęcie, która ułatwia organizacje docierających do wszystkich zmysłów dziecka informacji płynących z jego ciała i środowiska, tak aby mogły być potem użyte w celowym działaniu
 • Kinesiotaping – metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze
 • Funkcjonalna osteopatia i integracja – terapia całego organizmu, która zakłada, że na problem powstały w aparacie ruchu organizm reaguje bólem w innych okolicach
 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka metodą dr Ackermanna – skuteczna i kompleksowa metoda leczenia manualnego stawów w tym stawów kręgosłupa
 • Muzykoterapia i rytmika – poprawa zdrowia dzieci z różnymi problemami emocjonalnymi, fizycznymi lub umysłowymi poprzez śpiew, grę na instrumentach, taniec
 • Zajęcia z logopedą – ćwiczenia oddechowe, głosowe, słuchowe, artykulacyjne i leksykalne poprawiające funkcję aparatu mowy
 • Zajęcia z pedagogiem – diagnozowanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, wspieranie dzieci niepełnosprawnych w wyrównywaniu szans edukacyjnych
 • Zajęcia z psychologiem – wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pomoc w doborze zabaw psycho-edykacyjnych, pomoc dzieciom i rodzicom w samodzielnym i świadomym rozwiązywaniu problemów, jakie napotykają w życiu.
 • Aguavibron – aparat do masażu leczniczego i akupresury
 • Hydroterapia – wanna z hydromasażem oraz mata ozonowa
 • Masaż leczniczy - polega na mechanicznym drażnieniu tkanek za pomocą różnych ręcznych technik przyczyniających się do wyregulowania napiecia mięśniowego, zwiększenia odporności organizmu, normalizacji pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego, podniesienia gotowości do wysiłku oraz zmniejszenia napięcia psychicznego
 • Hipoterapia – forma rehabilitacji psychoruchowej na koniu ( jest jedną z ulubionych przez nasze dzieci). Głównym celem hipoterapii jest przekazywanie wzorca chodu
 • RSA-Biofeedback - trening oddechowy polegający na synchronizacji pracy serca z oddechem pozwalający na uzyskanie homeostazy-naturalnej równowagi procesów zachodzących w organizmie człowieka
 • EEG-Biofeedback - metoda oparta na technice sprzężenia zwrotnego i odczytywaniu przebiegu pracy mózgu za pomoca specjalnej aparatury, która umożliwia stałe śledzenie zapisu fal mózgowych dziecka i zwrotne przesyłanie mu informacji o ich stanie aktualnym w formie videogry. Terapeuta przy pomocy odpowiednich parametrów stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych
 • Terapia ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne - rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu
 • GAMMA - platforma dynamograficzna do oceny chodu i równowagi, treningu koordynacji nerwowo-mięśniowej, dystrybucji obciążenia i kontroli sensomotorycznej
 • Systemu Nauczania Kierowanego potocznie zwany „metodą Petö”. Głównym jego celem jest przygotowanie niepełnosprawnego dziecka do samodzielnego życia, niezależności, samoobsługi w czynnościach dnia codziennego. System ukierunkowany jest na integrację oddziaływań, które polegają na łączeniu  rehabilitacji funkcjonalnej i terapii logopedycznej z przyswajaniem wiedzy przedszkolnej
 • MAKATON (metoda  AAC) – system gestów i symboli graficznych wspomagających słowne porozumiewanie się. W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają dzieci, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.
Copyright © MK SOFT