Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Jak przekazać 1,5% podatku? To proste!

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT (28,36,36L,37,38,39) należy:

  • znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”;
  • w rubryce: „ Numer KRS” należy wpisać - 0000255117;
  • w rubryce: „Wnioskowana Kwota” należy wpisać kwotę stanowiącą 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

 1,5% przeznaczymy na:

  • budowa Kompleksowego Ośrodka Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjnego    
  • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji
  • pomoc charytatywną
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego

 

 

 

  

 

Copyright © MK SOFT