Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Terapeuci

 

Stawiamy na fachowość !

W naszym Stowarzyszeniu zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych terapeutów, którzy oprócz ukończonych studiów posiadają również dyplomy specjalistycznych kursów oraz doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zdobyte w renomowanych placówkach.

 mgr Milena Brzoza - Gołaszewska - fizjoterapeuta

Studia:

    Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Fizjoterapii
    Studium Medyczne w Łowiczu kierunek fizjoterapii

Studia podyplomowe:

  Logopedia- SWPS w Warszawie 
  Neurologopedia - SWPS w Warszawie

Kursy:

    NDT-Bobath - Głogów 2009
    Integracja Sensoryczna (I-stopnia) - Warszawa 2004
    Integracja Sensoryczna (II-stopnia) - Warszawa 2005
    Kinesiology Taping - Warszawa 2009
    „Miękkie” Techniki Manualne w Terapii Skolioz Idiopatycznych - Częstochowa 2003
    Patofizjologia i postępowanie zachowawcze w obrzęku limfatycznym - Drzewociny 2004
    Wychowawca Placówek Wypoczynku - Płock 2004
    Warsztaty Neurologiczne - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-Bobath - Kraków 2004
    Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02 (cz.1,2,3)
    RSA-Biofeedback - Wrocław 2012
    Zarzadzanie emocjami i stresem - RCPS w Łodzi 2013
    Analiza i terapia zaburzeń chodu - Warszawa 2013
    Dogoterapia (kurs podstawowy) - Warszawa 2013
    Dogoterapia ( kurs II stopnia) - Gołdap 2013
    Wielowymiarowa terapia manualna stóp - Wrocław 2014
    Kurs i warsztaty z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF
    i metod Alternatywnej Komunikacji AAC - Zamość 2014
    Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (I, II stopień) - Warszawa 2014
    Fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu Hospicjum dla Dzieci w Łodzi mgr Piotr Gołaszewski - fizjoterapeuta

  Studia:
      Wydział Fizjoterapii w SWPiZ w Łodzi (studia I i II stopnia)
      Medyczne Studium w Łodzi kierunek fizjoterapii

  Studia podyplomowe:

    Zarządzanie marketingowe - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
    Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia - SGH w Warszawie


  Kursy:

      Osteopatia Strukturalna i Chiropraktyka Metodą dr Ackermanna - Karpacz 2008
      Funkcjonalna Osteopatia i Integracja - Poznań 2009                       
      Kinesiology Taping- Warszawa 2009
      EEG-Biofeedback  - Wrocław 2012                                                                       
      RSA-Biofeedback  - Wrocław 2012
      PNF Podstawowy - Krynica Zdrój 2012
      Kurs z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF
      i metod Alternatywnej Komunikacji AAC - Zamość 2014
      Hirudoterapia - 2018

  
   Anna Gajda - fizjoterapeuta
   Studia:
      Fizjoterapia studia I stopnia - Wyższa Szkoła Informatyki I Umiejętności, Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia
      Fizjoterapia studia mgr - SAN w Łodzi  (w trakcie)
   Kursy:
     "Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation" PNF kurs podstawowy - Warszawa 2017
      Masaż Tkanek Głębokich Łódź 2017 metoda FDM "Fascial Distortion Model"  - Warszawa 2018 

 

 

   

    mgr Piotr Dziedziela -  fizjoterapeuta.

   Studia:
    Fizjoterapia - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (I i II stopień)

   Kursy:
   „Diagnostyka i leczenie stawu kolanowego” – Łódź 2014
   „Kinezjotaping” – Bydgoszcz 2015
   „Proprioreceptive Neuromuscular Facilitation” PNF1 kurs podstawowy- Wrocław 2017
    Metoda „Fascial Distortion Model” (FDM) - Bydgoszcz 2018

 

 

   mgr Katarzyna Kuras - terapeuta zajęciowy, pedagog
 
   Studia
    Studium Nauczycielskie-Wychowanie Przedszkolne
    Wyższa Szkoła Cosinus-Resocjalizacja
    Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności -Edukacja Wczesnoszkolna
   Studia podyplomowe
    Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi-terapia pedagogiczna z elementami logopedii
    Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi-oligofrenopedagogika
    Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu-surdopedagogika i tyflopedagogika( w trakcie)
   Kursy
    Autyzm - JiM Łódź
    Terapia dziecka z autyzmem
    Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej IiII stopnia diagnoza-terapia i masż - Procentrum
    Kocham czytać-wczesna nauka czytania - Prof.Jagoda Cieszyńska
    Terapia ręki, jako ważny element terapii zajęciowej - Neurostyk
    Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne - Rehastart
    Instruktor terapii zajęciowej
    Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu terapii zajęciowej
    Wczesne wspomaganie dziecka
    Przetrwałe odruchy neurologiczne-czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka
    ABC Autyzmu - Fundacja Pomoc Autyzm
    Masaż logopedyczny - techniki masażu logopedycznego oraz nabycie umiejętności poprawy motoryki artykulacyjnej u pacjentów poprzez
    zastosowanie go.
 

 

 

   mgr Aleksandra Jaworska-Zielińska - pedagog specjalny i terapeuta zajęciowy:
 
   Studia:
    Studia podyplomowe z muzyki z elementami terapii pedagogicznej
    Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.
   Kursy:
    Dokumentowanie pracy z uczniami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    Performance- warsztaty kreatywnego myślenia i działania, stymulowanie rozwoju dziecka poprzez zabawy z muzyką, wspieranie rozwoju dziecka
    z dysfunkcjami rozwojowymi.

    mgr Ewelina Kuśmierek - fizjoterapeuta

    Studia:
       Fizjoterapia - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (I i II stopień)

    Kursy:
       „Szkolenie w zakresie wózków inwalidzkich aktywnych, dziecięcych oraz o napędzie elektrycznym” – Łódź 2014 
       „Taping Rehabilitacyjny” – Warszawa 2018 
       „Proprioreceptive Neuromuscular Facilitation Level 1 & 2” (PNF)  - Łódź 2018
       „Kurs Igłoterapia Sucha – Akupunktura Kliniczna Moduł Podstawowy” – Warszawa 2019
       Wpływ stabilizacji tułowia na pracę kończyn dolnych u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym" – Łódź 2019
       „Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg dr Ackermana” - Gliwice 2019

 

 

   Katarzyna Miazek - fizjoterapeuta

    Studia:
      Społeczna Akademia Nauk w Łodzi- studia I stopnia
      Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie- studia II stopnia (mgr w trakcie)

    Kursy:
     ,, Prorioceptive Neuromuscular Facilitationlevel 1 w Warszawie (w trakcie)
     ,, Kurs PNF” - z Reha +,  Warszawa 2020
     ,, Terapia Manualna metodą Ackermana” - Warszawa 2020

    

 

 

Ewa Polak - terapeuta zajęciowy

Studia:
    Pedagogika specjalna (w trakcie)- Uniwersytet Łódzki

Szkoły:
    Liceum Medyczne w Łowiczu
    Instruktor Terapii Zajęciowej - Konin
    Policealne Studium Medyczne - Pracownik Socjalny w Łowiczu
    Szkoła Policealna- Ratownictwo Medyczne w Łowiczu

Kursy:

    „Domino”- Pomoc osobom niepełnosprawnym- Łowicz
    „Nowa perspektywa”- Szkolenie dla członków i kandydatów do zespołu interdyscyplinarnego
    Psychologiczne i organizacyjne problemy związane z pracą z osobą chorą psychicznie
    Terapia Ręki I i II stopnia - Warszawa 2012
    Arteterapia - Łódź 2012
    Praca z rodzinami dzieci niepełnosprawnych - Łódź 2012
    Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne - Warszawa 2012
    Kurs z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF
    i metod Alternatywnej Komunikacji AAC- Zamość 2014
    Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (I stopień) - Warszawa 2014

  mgr Paulina Pokora - pedagog, terapeuta zajęciowy

  Studia:

     Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna W Skierniewicach na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - 2009r.
     Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno – Pedagogiczna w Łowiczu na kierunku : Pedagogika wieku dziecięcego. Studia magisterskie - 2011r.
 
  Studia podyplomowe:
     Wyższa Szkoła Biznesu i Nauki o Zdrowiu w Łodzi na kierunku: Oligofrenopedagogika – 2015r.
     Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi na kierunku: Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja – 2019r.
     Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju – 2019r.
 
  Kursy:
     Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – 2016r
     Terapia zajęciowa – 2016r.
     Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II  stopnia diagnoza-terapia i masaż – 2016r.
     Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej – 2017r.
     Terapia Behawioralna – 2018r.
     Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla Twojego dziecka – 2019r.
 


mgr Marzena Pokora - logopeda, pedagog, terapeuta zajęciowy

Studia:
 
SGGW/Warsaw University of Life Sciences

Studia Podyplomowe:
  Logopedia –WSGK w Kutnie
  Zarządzanie oświatą - AHE w Łodzi
  Kwalifikacje Pedagogiczne - WSGK w Kutnie
  Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika - WSGK w Kutnie

Kursy: 
 Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania- prof. dr hab. J. Cieszyńska, Kraków 2013r
 Terapia neurobiologiczna- prof. dr hab. J. Cieszyńska, Warszawa 2014r.
 Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu- prof. dr hab. J. Cieszyńska,  Kraków 2014r.
 Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej - dr n. hum. Anna Prożych, Łowicz 2015r.
 Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)-prof. J.Cieszyńska, Warszawa 2016r.
 Terapia Ręki, jako ważny element terapii zajęciowej- Centrum Terapii Dzieci i Dorosłych „NEUROSTYK”,  Łódź 2017r.
  Asertywność i rozwój osobisty, Warszawa 2018r.
 Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza- terapia- masarz, „PROCENTRUM,”, Łódź 2019r.
 Jak założyć żłobek ? wizja, misja i biznes- Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG, Łowicz 2020r.  

 

  mgr Karina Sędkowska-Staszewska - muzykoterapeuta

Studia:
    Wydział Kompozycji Teorii Muzyki i Rytmiki na Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
    Podyplomowe Studia w zakresie Kształcenia muzyczno- ruchowego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
    Podyplomowe Studia w zakresie przygotowania pedagogicznego na WSHE w Łodzi

Warsztaty:
    Międzynarodowe warsztaty wokalne w ramach Letniej Szkoły Jazzu w Krakowie(2009-2010)
    Międzynarodowe warsztaty wokalne w Puławach (2008)
    Międzynarodowe warsztaty taneczne w ramach Bruk Festiwal w Gdyni (2008-2009)
    Warsztaty musicalowe (2007)
    Nauka śpiewu metodą SLS.

Kursy:
    „Tańce w Kręgu”
    Kinezjologia edukacyjna
    ”Muzyczne zabawy rytmiczno-ruchowe”
    „Taniec jako alternatywna forma ruchu”.

Nauczyciel muzykoterapeuta w Przedszkolu Integracyjnym Nr 10 w Łowiczu, nauczyciel śpiewu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, współpracuje z Łowickiem Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głownie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nieborowie i Bełchowie jako nauczyciel śpiewu.
Prywatnie mama Stasia i żona Karola.mgr Marzena Dziedzic-Kosiorek - pedagog

Studia:
    Kierunek Pedagogika w zakresie pedagogika społeczna Mazowiecka
    Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu

Studia podyplomowe:
    Pedagogika wspierająca - WSP Łódź
    Edukacja początkowa w zakresie przedszkoli i klasy I-III szkoły podstawowej - WSP Łódź

Kursy:
    Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży - Łowicz 1998
    Warsztaty metodyczne „ Trening twórczości i kreatywności” – Skierniewice 2008
    „Projektuję, więc myślę i działam”- kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli - Sieradz 2008
    Dziecko z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej i klasach I-III
    szkoły podstawowej - Warszawa 2011
    Autyzm z klasą. Edukacja i integracja uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera w
    szkołach różnego typu - Warszawa 2012
    Terapia Ręki I stonia - Warszawa 2012
    Elementy Integracji sensorycznej (szkolenie podstawowe) - Warszawa 2012
    Praca z dziećmi z autyzmem (szkolenie podstawowe) - Warszawa 2012

Nauczyciel wspierający w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu
mgr Kamila Radkiewicz – neurologopeda

Studia:
    Logopedia na kierunku Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Studia podyplomowe:
    Neurologopedia - SWPS w Warszawie

  Kursy:
    Neurobiologiczne podłoże procesów psychicznych - Warszawa 2008
    Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-logopedyczne u pacjentów z wadami zgryzu
    - Warszawa 2008
    Zaburzenia mowy okiem neurologa dziecięcego - Warszawa 2013
    Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad
    dzieckiem 0-2 rż - Warszawa 2013
    Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - Warszawa 2013
    Dyslalia ankyloglosyjna- o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
    - Warszawa 2013
    Logorytmika- metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka - Warszawa 2013
    Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy – Warszawa 2014
    Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka - Strategie leczenia wg. M. D. Klein i T.A.
    Delaney - Warszawa 2014
    Kurs z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF
    i metod Alternatywnej Komunikacji AAC- Zamość 2014
    Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (I stopień) - Warszawa 2014

  mgr Aleksandra Więcławska - pedagog, terapeuta zajęciowy

  Studia:
   Pedagogika szkolna z terapia pedagogiczną, WSP w Łodzi – studia magisterskie – 2016
   Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, WSP w Łodzi – studia licencjackie – 2009

  Kursy:

   Gimnastyka wyobraźni – metoda Storyline – 2019
   ADHD – Razem przeciwdziałamy – 2018
   Elementy metodyki logopedycznej – 2018
   Sposób na dziecięcą agresję – A. Stein – 2018
   Metoda Batii Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 2017
   Diagnoza i terapia dziecka z niepełnosprawnością – 2017
   Dziecko z autyzmem/z zespołem Aspergera wśród nas – 2017
   Terapia Ręki - od diagnozy do terapii – 2016
   Ruch i zabawa w pracy z dziećmi" oparty na metodzie Kinezjologia Edukacyjna – 2016
  Szkolenia:

   Pedagogika planu daltońskiego – 2018
   Duża motoryka – rozwijanie umiejętności ruchowych dziecka  – 2018
   Bajkoterapia – 2018
   Sztuka porozumiewania się i jej wpływ na budowanie przyjaznego klimatu w przedszkolu – 2018
   Logorytmika – ruch i słowo – 2017
   Zmysłolandia – zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi – 2017
   Dr Myśli Główka – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi – 2017
   Radzenie sobie ze stresem – ujęcie rodzinne – 2017
   Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej - metody pracy – 2016
   Współpraca z rodzicami – 2017
   Rozwój mowy dziecka. Norma a patologia – 2016
   Mediacje, Negocjacje, interwencja kryzysowa – 2016
   Drama I stopnia - 2016
  Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w systemie edukacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
  i społecznych uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera – 2016

 

mgr Michał Wojciechowski - fizjoterapeuta

  Studia:
    Fizjoterapia I i II stopień w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu .

  Kursy:
   „Diagnostyka i leczenie stawu kolanowego” – Łódź 2014
   „Kinezjotaping” – Bydgoszcz 2015
   „Proprioreceptive Neuromuscular Facilitation” PNF1 oraz PNF2- kurs podstawowy- Łódź 2017
   „Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg dr Ackermana” - Warszawa 2018
    Metoda „Fascial Distortion Model” (FDM) - Łódź 2018
   „Suche igłowanie- Dry needling”- Łódź 2018
   „Proprioreceptive Neuromuscular Facilitation” PNF 3 - kurs rozwijający - Wrocław 2018

 

Małgorzata Wojciechowska - fizjoterapeuta

   Studia:
   Fizjoterapia I stopnia - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   Fizjoterapia II stopnia - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (w trakcie)
   Technik masażysta - SPSWL w Łowiczu

  Kursy:
  Proprioceptywne Nerwowo-Mięśniowe Torowanie (PNF podstawowy) - 2017-03-22
  Warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych " Szkoła dla rodziców i wychowawców" -2017-12-01
  PNF w pediatrii - 2018-06-01
  Kinesiotaping Plastrowanie Dynamiczne stopień 1 i 2 - 2019-03-10
  Kurs certyfikujący " Wpływ stabilizacji tułowia na pracę kończyn dolnych u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym" - 2019-04-24

  mgr Remigiusz Zieliński – logopeda, pedagog

  Studia:
     Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, magisterskie - Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach
     Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, licencjackie -WSC w Łodzi

  Studia podyplomowe
    Logopedia - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

  Kursy:
    Odpowiedzialność nauczycieli a bezpieczeństwo uczniów" - Centrum Edukacyjne w Radomiu - 2016
    Moje wyzwanie - moja droga" Clean Dynamics w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach - 2016
    Szkoła sprzyjająca dziecku: Trening kreatywności i twórczości" - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach - 2015
    Sposób na sukces, czyli uczyć inaczej: Jak wzmocnić relacje nauczyciel - uczeń? Warsztat interaktywny" - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
     Nauczycieli w Skierniewicach - 2014
    Zespołowa praca nauczycieli strategią rozwoju szkoły" - Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty Radom - 2014
     Kurs ratownika medyczno-sanitarnego PCK

Copyright © MK SOFT