Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

„Rehabilitacja drogą do samodzielności”

STOWARZYSZENIE  CENTRUM  INICJATYW  OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ

 

 

 

Informujemy o realizacji projektu na rzecz osób niepełnosprawnych pn.

„Rehabilitacja drogą do samodzielności”

w okresie 01.08.2020-30.11.2020 r.

 

     Projekt ma na celu stworzenie osiemnastu osobom niepełnosprawnym z województwa łódzkiego warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich rozwoju psychoruchowego, zwiększenie poziomu integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych.

     W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu - 13 dzieci niepełnosprawnych i 5 dorosłych osób niepełnosprawnych. W rekrutacji była przestrzegana zasada równości szans i płci. Poprzez realizację zadania chcemy także zwrócić uwagę lokalnej społeczności na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin; oraz integrować środowisko lokalne na rzecz rozwiązywania ich potrzeb.

 

Osoby zainteresowane udziałem, oraz pracą przy realizacji projektu mogą składać dokumenty aplikacyjne, dostępne w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu. 
Koordynator projektu udziela informacji o projekcie pod nr tel. 606792731


Szczegółowy wykaz działań realizowanych w ramach projektu „Rehabilitacja drogą do samodzielności”

  1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne metodami specjalistycznymi: NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, PNF, Osteopatii Funkcjonalnej, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia w kombinezonach DUNAG-02, ćwiczenia na platformie dynamograficznej i bieżni, fizykoterapia wykonywane przez fizjoterapeutów.
  2. Grupowe warsztaty plastyczno-terapeutyczne wykonywane przez instruktora terapii zajęciowej.
  3. Wystawa prezentująca  prace wykonane w trakcie warsztatów plastyczno-terapeutycznych.


 „Projekt współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego” w wysokości 14.000,00 zł

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie.doc)Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie[Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie]260 Kb
Copyright © MK SOFT