Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Grant 2 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 06.10.2020 r.

 

 

Grant 2 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”


  

   Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje umowę nr UEB/000005/05/D zawartą 6 października 2020 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant o wartości 11340,00 złotych przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania w ramach realizacji projektu współfinansowanego z środków PFRON pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” (umowa ZZO/000181/05/D) z zakresu zadań zlecanych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu. Zgodnie z założeniami wsparciem w okresie 7 września - 30 grudnia 2020 roku zostanie objętych 15 osób realizujących bezpośrednie zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje na temat grantu: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaczynamy-nabor-wnioskow-sluzacych-walce-z-covid-19/

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                   

Copyright © MK SOFT