Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Informacja o finansowaniu - „Ponad barierami”

 

                                 

Informacja o finansowaniu - „Ponad barierami”

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje pierwszy okres projektu pn. „Ponad barierami” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2023 pn. „Możemy więcej” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez nabycie kompetencji psychomotorycznych, komunikacyjnych i społecznych, w celu rozwinięcia maksymalnej samodzielności i niezależności, podniesienia jakości życia oraz poziomu integracji społecznej.


 

 

 

 

 

 

 

Copyright © MK SOFT