Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Fizjoterapia, trening samoobsługi i czynności dnia codziennego w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej”

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Fizjoterapia, trening samoobsługi i czynności dnia codziennego w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych

poprzez usprawnianie funkcji neuromotorycznych, poznawczych, społecznych, komunikowania się i samoobsługi oraz dobór pomocy ortopedycznych i komunikacyjnych w miejscu zamieszkania beneficjenta.

Jest to projekt realizowany w okresie: 01.04.2016 – 31.12.2016

Projekt ma charakter ponadregionalny i realizowany jest w:

 1. Powiecie łowickim (województwo łódzkie).

 2. Świnoujściu (województwo zachodniopomorskie).

 3. Powiecie sochaczewskim (województwo mazowieckie).

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. O przyjęciu do projektu decydowało: posiadanie aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności, pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń i wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 2. Podczas rekrutacji została utworzona imienne lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku każdego okresu realizacji projektu.

Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

 1. Zajęcia fizjoterapeutyczne.

 2. Trening samoobsługi i czynności dnia codziennego.

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta, Rekrutacja - IV 2016 – XII 2016.

 2. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - V 2016 – XII 2016.

 3. Prowadzenie treningu samoobsługi i czynności dnia codziennego - V 2016 – XII 2016.

 4. Praca wolontariuszy - IV 2016 – XII 2016.

 5. Zatrudnienie koordynatora projektu - IV 2016 – XII 2016.

 6. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji umowy i wykonanie audytu zewnętrznego (grudzień 2016 rok) – VII – IX i XII 2016.

 7. Śledzenie rozwoju beneficjenta poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom - domownikom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka/domownika - V 2016 – XII 2016.

 8. Realizacja kosztów pośrednich projektu - IV 2016 – XII 2016.

 9. Przejazdy służbowe koordynatora monitorującego realizację projektu na trasie Łowicz - Świnoujście – Łowicz – V, VII, VIII, X i XII 2016.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – Piotr Gołaszewski – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt „Zintegrowana edukacja i rehabilitacja dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu”

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Zintegrowana edukacja i rehabilitacja dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 13 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu poprzez usprawnianie funkcji intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, neuromotorycznej, komunikowania się i samoobsługi oraz dobór pomocy ortopedycznych i komunikacyjnych.

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2014 - 31.03.2015

II okres realizacji - 01.04.2015 – 31.03.2016

III okres realizacji – 01.04.2016 – 31.03.2017

Projekt ma charakter lokalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 b.

 

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. O przyjęciu do projektu decydowało: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.
 2. Podczas rekrutacji zostały utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.
 3. Osoby, które spełniły kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostały na liście rezerwowej.

W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku każdego okresu realizacji projektu.

 

Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

 • zajęcia pedagogiczne, -terapia metodą Weroniki Sherborne, -dogoterapia, -muzykoterapia, -logopedia,
 • trening samoobsługi, -psychoterapia, -szkoła rąk, -fizjoterapia.

 

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji III okresu niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2016 - III 2017.

 2. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 3. Prowadzenie terapii metodą Weroniki Sherborne - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 4. Prowadzenie zajęć dogoterapii - IV 2016 - III 2017.

 5. Prowadzenie zajęć z muzykoterapii - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 6. Prowadzenie zajęć logopedycznych - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 7. Prowadzenie treningu samoobsługi - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 8. Prowadzenie zajęć z psychoterapii - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 9. Prowadzenie Szkoły Rąk - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 10. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 11. Zakup materiałów do bieżącej pracy terapeutów i zestawu do Integracji Sensorycznej - IV 2016 - III 2017.

 12. Zatrudnienie koordynatora projektu, specjalisty do obsługi EGW, księgowej i sprzątaczki - IV 2016 - III 2017.

 13. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu – IX – X 2016 i I i III 2017.

 14. Realizowanie opłat czynszowych - IV 2016 - III 2017.

 15. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka - IV 2016 - III 2017.

 16. Praca wolontariuszy - IV 2016 - III 2017.

 17. Wykonanie audytu zewnętrznego – III 2017.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – Piotr Gołaszewski – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Piknik z Okazji Dnia Dziecka

    10 czerwca dzieci ze Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej miały okazję bawić się wspólnie z rodziną, terapeutami, zaproszonymi gośćmi na Pikniku z okazji Dnia Dziecka.

    Tego dnia na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, m.in.: zabawy z chustą Klanzy, tory przeszkód, przeciąganie liny, wyścigi w workach, gra w badmintona i koszykówkę, gra w boccię, puszczanie baniek mydlanych. Dzięki malowaniu twarzy maluchy zamieniały się w barwne motyle, księżniczki, tygryski, piratów, Spider-Manów. Był też kącik plastyczny, malowanie palcami i pędzlami prześcieradeł, skoki na trampolinie. Podczas konkursów z nagrodami uczestnicy wygrali mnóstwo gadżetów. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Karino” piknik odbył się w lesie, na  świeżym powietrzu  i miał wyjątkowy charakter. Dzieci oprócz atrakcji przygotowanych przez animatorkę i terapeutów mogły pojeździć na konikach.

    Na Pikniku gości Burmistrz Miasta Łowicza Pan Krzysztof Kaliński, który wyraził swój podziw dla rodzin zmagających się z niepełnosprawnością oraz Radna Miasta Pani Karina Staszewska –Sętkowska, która wraz z podopiecznymi  Łowickiego Ośrodka Kultury zaprezentowała występ artystyczny.
Po wzmożonej aktywności można było zjeść gorący posiłek z grilla: kiełbaski, kaszanki z cebulą, a także surówki, arbuzy, truskawki, ciasta i babeczki upieczone przez rodziców.

    Takie wydarzenie nie mogło odbyć się bez wsparcia łowickich przedsiębiorców. Za ofiarowaną tego dnia pomoc chcielibyśmy podziękować  Prezesowi Sklepu Intermarche, Firmie Baumit, właścicielowi Sklepu Papirus, Prezesowi Łowickiej Mleczarni, Łódzkiej Agencji Rolnej oraz animatorce Pani Marcie Kobiereckiej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją  autorstwa Natalii Prucnal, zamieszczoną na naszym fanapagu.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu:
„Aktywizacja społeczna i obywatelska rodzin zmagających się z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Aktywizacja społeczna i obywatelska rodzin zmagających się z niepełnosprawnością

STOWARZYSZENIE  CENTRUM  INICJATYW  OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w okresie 01.05.2016-31.12.2016

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I OBYWATELSKA RODZIN ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”


     Inicjatywa ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej czterdziestu rodzin z powiatu łowickiego, zmagających się z niepełnosprawnością. W ramach realizacji zadania planujemy poprawić funkcjonowanie oraz samodzielność 40 niepełnosprawnych dzieci w sferze ruchowej, intelektualnej, komunikacyjnej, emocjonalnej, poprzez udział w rehabilitacji indywidualnej metodą NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, RSA i EEG Biofeedback, Osteopatii Funkcjonalnej, PNF oraz udział w warsztatach plastycznych, ognisku integracyjnym, grupowym wyjeździe do sejmu RP i spotkaniu z parlamentarzystami. Prace plastyczne będą prezentowane w cyklu czterech wystaw wspólnie z pracami wykonanymi przez zdrowe dzieci ze szkół podstawowych powiatu łowickiego. Zaplanowaliśmy również aktywizację 40 rodziców niepełnosprawnych dzieci poprzez udział w spotkaniach i warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy,  radzenia sobie z trudnymi sytuacjami jakie napotykają w życiu podczas sprawowania opieki i wychowywania dziecka niepełnosprawnego, zwiększania własnych kompetencji obywatelskich oraz poznania zastępczych i niewerbalnych sposobów komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy (MAKATON).
     Poprzez realizację zadania chcemy także zwrócić uwagę lokalnej społeczności na potrzeby niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin; integrację środowiska na rzecz rozwiązywania ich potrzeb, dzielenia się dobrymi praktykami; ukazanie, że bez względu na niepełnosprawność mogą odgrywać oni ważną rolę w społeczeństwie i cieszyć się życiem. Dlatego skorzystamy z pomocy wolontariuszy, dzieci ze szkół podstawowych, mieszkańców oraz władz lokalnych z terenu powiatu łowickiego przy realizacji projektu. W ramach zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja beneficjentów projektu, kadry merytorycznej, administracyjne i wolontariuszy. Zadanie realizowane będzie przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia. Będą to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć dokumenty aplikacyjne do godz. 16.00 13 maja 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia na
ul.Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu – ilość miejsc ograniczona
Autorem i koordynatorem projektu z ramienia Stowarzyszenia jest p. Piotr Gołaszewski, który udziela informacji o projekcie pod nr tel. 606792731

Szczegółowy wykaz działań realizowanych w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i obywatelska rodzin zmagających się z niepełnosprawnością”

1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych metodą: NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, PNF, Osteopatii Funkcjonalnej.
2. Grupowe warsztaty plastyczne, arteterapii i terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych.
3. Wystawy prac plastycznych: Barwy Wiosny, Barwy Lata, Barwy Jesieni, Barwy Zimy.
4. Spotkania i warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych:
    - prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych,
    - możliwości uzyskania wsparcia dla osób niepełnosprawnych ze źródeł publicznych,
    - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
    - szkolenie z zakresu działania wolontariatu,
    - szkolenie z zastępczych i niewerbalnych sposobów komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy (znaki i gesty MAKATON-u)
    - szkolenie/warsztaty ze sposobów radzenia sobie ze stresem związanym z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego,
    - spotkanie na temat: możliwości działań obywatelskich i partycypacji społecznej na terenie własnej gminy i powiatu.
5. Ognisko integracyjne w Lasku Miejskim z okazji Dnia Dziecka.
6. Grupowy wyjazd do Sejmu RP i spotkanie z parlamentarzystami.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w wysokości 98.760,00 zł

 

Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych

STOWARZYSZENIE  CENTRUM  INICJATYW  OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w okresie 24.05.2016-30.11.2016

„Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”

     Projekt ma na celu stworzenie trzydziestu osobom niepełnosprawnym z województwa łódzkiego warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich rozwoju psychoruchowego, ograniczenie pogłębiania się niepełnosprawności i jej wtórnych skutków, podwyższenie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym i fizycznym, podniesienie jakości życia, rozwój kompetencji osobistych oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych.
     W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu - 25 dzieci niepełnosprawnych i 5 dorosłych osób niepełnosprawnych. Do realizacji projektu zatrudnieni będą: 2 logopedzi, 2 fizjoterapeuci i 1 terapeuta zajęciowy, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans i płci. Poprzez realizację zadania chcemy także zwrócić uwagę lokalnej społeczności na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin; oraz integrować środowisko lokalne na rzecz rozwiązywania ich potrzeb.

Osoby zainteresowane udziałem, oraz pracą przy realizacji projektu zobowiązane są złożyć dokumenty aplikacyjne do godz. 16.00, 31 maja 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia na
ul.Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu – ilość miejsc ograniczona.
Koordynator projektu udziela informacji o projekcie pod nr tel. 606792731
Szczegółowe dane i karty rekrutacyjne do pobrania dostępne są na stronie www.centrum.lowicz.pl

Szczegółowy wykaz działań realizowanych w ramach projektu „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”

1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne metodami specjalistycznymi: NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, PNF, Osteopatii Funkcjonalnej, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia w kombinezonach DUNAG-02, ćwiczenia na platformie dynamograficznej i bieżni, fizykoterapia wykonywane przez mrg. fizjoterapii.
2. Grupowe warsztaty plastyczno-terapeutyczne wykonywane przez instruktora terapii zajęciowej.
3. Indywidualne zajęcia logopedyczne rozwijające alternatywną komunikację wykonywane przez logopedów.
4. Wystawa prezentująca  prace wykonane w trakcie warsztatów plastyczno-terapeutycznych. 

„Projekt współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego” w wysokości 23.600,00 zł

 

Grupa Matka z Dzieckiem

W „Grupie Matka z Dzieckiem” realizowana jest pedagogia funkcji ruchowej zintegrowanej ze wszystkimi obszarami rozwoju dziecka, tj.: mowy, somatognozji, emocji, motywacji i obcowania w atmosferze przyjaznej, zabawowej, przy dokładnym respektowaniu reguł rehabilitacji ruchowej zbliżonej do NDT-Bobath. Specjalnie przeszkoleni terapeuci posiadający wiedze z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, logopedii i alternatywnych metod komunikacji dokonują kompleksowej oceny rozwoju dzieci, planują pracę, opracowują programy indywidualne i grupowe, prowadzą zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne oraz ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, a także gry i zabawy z dziećmi. Terapeuci, dzięki wszechstronnemu przygotowaniu wpływają holistycznie na rozwój dziecka, traktując go jako niepodzielną całość.

Zajęcia mają następujący przebieg: powitanie, grupowe zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjne z wykorzystaniem alternatywnych systemów komunikacji (symbole bądź gesty Makatonu), wspólna zabawa, wspólne spożywanie posiłków (z indywidualnym instruktażem karmienia), toaleta, samoobsługa, podsumowanie zajęć i pożegnanie. Atutem tych zajęć jest interaktywna współpraca w triadzie: dziecko-terapeuta-rodzic, a celem nadrzędnym są potrzeby dziecka i wspomaganie jego rozwoju. W określeniu tych potrzeb pomocne są uwagi rodziców, którzy najlepiej znają swoje dzieci oraz wskazówki płynące od terapeutów. Terapeuci mówią i pokazują, jak pomagać dziecku w przemieszczaniu się podczas zabawy, jedzenia i toalety. Następnie rodzice pod okiem terapeutów stosują techniki terapeutyczne na tyle często, że nabierają wprawy i pewności w ich wykonywaniu. Rodzic, dzięki tym zajęciom rozwija swoje kompetencje rodzicielskie, buduje poczucie pewności siebie, poprawia relacje z dzieckiem oraz nabiera zaufania w skuteczność oddziaływań terapeutycznych. Ten model wczesnej, partnerskiej współpracy skupionej na wspieraniu rozwoju, a nie tylko na dysfunkcji występującej u dziecka ma swoje źródło w Systemie Nauczania Kierowanego.

„Grupa Matki z Dzieckiem” to miejscem, w którym dziecko może pokazać swój potencjał rozwojowy, zmierzyć się z rówieśnikami, zaprezentować swoje indywidualności. Pomaga to rodzicom dostrzec mocne strony u dziecka, którzy od początku swojego rodzicielstwa skoncentrowani są na jego problemach. „Grupa Matki z Dzieckiem”, to specjalistyczna pomoc z udziałem rodziców, która łagodnie przygotowuje dziecko do kolejnego ważnego etapu jakim jest edukacja przedszkolna.

Przejdź do galerii

Copyright © MK SOFT