Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Aktywizacja społeczna i obywatelska rodzin zmagających się z niepełnosprawnością

STOWARZYSZENIE  CENTRUM  INICJATYW  OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w okresie 01.05.2016-31.12.2016

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I OBYWATELSKA RODZIN ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”


     Inicjatywa ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej czterdziestu rodzin z powiatu łowickiego, zmagających się z niepełnosprawnością. W ramach realizacji zadania planujemy poprawić funkcjonowanie oraz samodzielność 40 niepełnosprawnych dzieci w sferze ruchowej, intelektualnej, komunikacyjnej, emocjonalnej, poprzez udział w rehabilitacji indywidualnej metodą NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, RSA i EEG Biofeedback, Osteopatii Funkcjonalnej, PNF oraz udział w warsztatach plastycznych, ognisku integracyjnym, grupowym wyjeździe do sejmu RP i spotkaniu z parlamentarzystami. Prace plastyczne będą prezentowane w cyklu czterech wystaw wspólnie z pracami wykonanymi przez zdrowe dzieci ze szkół podstawowych powiatu łowickiego. Zaplanowaliśmy również aktywizację 40 rodziców niepełnosprawnych dzieci poprzez udział w spotkaniach i warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy,  radzenia sobie z trudnymi sytuacjami jakie napotykają w życiu podczas sprawowania opieki i wychowywania dziecka niepełnosprawnego, zwiększania własnych kompetencji obywatelskich oraz poznania zastępczych i niewerbalnych sposobów komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy (MAKATON).
     Poprzez realizację zadania chcemy także zwrócić uwagę lokalnej społeczności na potrzeby niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin; integrację środowiska na rzecz rozwiązywania ich potrzeb, dzielenia się dobrymi praktykami; ukazanie, że bez względu na niepełnosprawność mogą odgrywać oni ważną rolę w społeczeństwie i cieszyć się życiem. Dlatego skorzystamy z pomocy wolontariuszy, dzieci ze szkół podstawowych, mieszkańców oraz władz lokalnych z terenu powiatu łowickiego przy realizacji projektu. W ramach zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja beneficjentów projektu, kadry merytorycznej, administracyjne i wolontariuszy. Zadanie realizowane będzie przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia. Będą to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć dokumenty aplikacyjne do godz. 16.00 13 maja 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia na
ul.Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu – ilość miejsc ograniczona
Autorem i koordynatorem projektu z ramienia Stowarzyszenia jest p. Piotr Gołaszewski, który udziela informacji o projekcie pod nr tel. 606792731

Szczegółowy wykaz działań realizowanych w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i obywatelska rodzin zmagających się z niepełnosprawnością”

1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych metodą: NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, PNF, Osteopatii Funkcjonalnej.
2. Grupowe warsztaty plastyczne, arteterapii i terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych.
3. Wystawy prac plastycznych: Barwy Wiosny, Barwy Lata, Barwy Jesieni, Barwy Zimy.
4. Spotkania i warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych:
    - prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych,
    - możliwości uzyskania wsparcia dla osób niepełnosprawnych ze źródeł publicznych,
    - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
    - szkolenie z zakresu działania wolontariatu,
    - szkolenie z zastępczych i niewerbalnych sposobów komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy (znaki i gesty MAKATON-u)
    - szkolenie/warsztaty ze sposobów radzenia sobie ze stresem związanym z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego,
    - spotkanie na temat: możliwości działań obywatelskich i partycypacji społecznej na terenie własnej gminy i powiatu.
5. Ognisko integracyjne w Lasku Miejskim z okazji Dnia Dziecka.
6. Grupowy wyjazd do Sejmu RP i spotkanie z parlamentarzystami.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w wysokości 98.760,00 zł

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ankiety rekrutacyjne.doc)Ankiety rekrutacyjne.doc[Ankiety rekrutacyjne]1851 Kb
Pobierz plik (Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie.doc)Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie.doc[Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie]504 Kb
Copyright © MK SOFT