Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Grupa Matka z Dzieckiem

W „Grupie Matka z Dzieckiem” realizowana jest pedagogia funkcji ruchowej zintegrowanej ze wszystkimi obszarami rozwoju dziecka, tj.: mowy, somatognozji, emocji, motywacji i obcowania w atmosferze przyjaznej, zabawowej, przy dokładnym respektowaniu reguł rehabilitacji ruchowej zbliżonej do NDT-Bobath. Specjalnie przeszkoleni terapeuci posiadający wiedze z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, logopedii i alternatywnych metod komunikacji dokonują kompleksowej oceny rozwoju dzieci, planują pracę, opracowują programy indywidualne i grupowe, prowadzą zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne oraz ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, a także gry i zabawy z dziećmi. Terapeuci, dzięki wszechstronnemu przygotowaniu wpływają holistycznie na rozwój dziecka, traktując go jako niepodzielną całość.

Zajęcia mają następujący przebieg: powitanie, grupowe zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjne z wykorzystaniem alternatywnych systemów komunikacji (symbole bądź gesty Makatonu), wspólna zabawa, wspólne spożywanie posiłków (z indywidualnym instruktażem karmienia), toaleta, samoobsługa, podsumowanie zajęć i pożegnanie. Atutem tych zajęć jest interaktywna współpraca w triadzie: dziecko-terapeuta-rodzic, a celem nadrzędnym są potrzeby dziecka i wspomaganie jego rozwoju. W określeniu tych potrzeb pomocne są uwagi rodziców, którzy najlepiej znają swoje dzieci oraz wskazówki płynące od terapeutów. Terapeuci mówią i pokazują, jak pomagać dziecku w przemieszczaniu się podczas zabawy, jedzenia i toalety. Następnie rodzice pod okiem terapeutów stosują techniki terapeutyczne na tyle często, że nabierają wprawy i pewności w ich wykonywaniu. Rodzic, dzięki tym zajęciom rozwija swoje kompetencje rodzicielskie, buduje poczucie pewności siebie, poprawia relacje z dzieckiem oraz nabiera zaufania w skuteczność oddziaływań terapeutycznych. Ten model wczesnej, partnerskiej współpracy skupionej na wspieraniu rozwoju, a nie tylko na dysfunkcji występującej u dziecka ma swoje źródło w Systemie Nauczania Kierowanego.

„Grupa Matki z Dzieckiem” to miejscem, w którym dziecko może pokazać swój potencjał rozwojowy, zmierzyć się z rówieśnikami, zaprezentować swoje indywidualności. Pomaga to rodzicom dostrzec mocne strony u dziecka, którzy od początku swojego rodzicielstwa skoncentrowani są na jego problemach. „Grupa Matki z Dzieckiem”, to specjalistyczna pomoc z udziałem rodziców, która łagodnie przygotowuje dziecko do kolejnego ważnego etapu jakim jest edukacja przedszkolna.

Przejdź do galerii

Copyright © MK SOFT