Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

„Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3”

STOWARZYSZENIE  CENTRUM  INICJATYW  OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ

Informujemy o realizacji projektu na rzecz osób niepełnosprawnych pn.

 

 

„Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3”

w okresie 01.06.2019-30.11.2019 r.

 

     Projekt ma na celu stworzenie trzydziestu osobom niepełnosprawnym z województwa łódzkiego warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich rozwoju psychoruchowego, zwiększenie poziomu integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie 6 miesięcy realizacji projektu.

     W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu - 20 dzieci niepełnosprawnych i 5 dorosłych osób niepełnosprawnych. W rekrutacji była przestrzegana zasada równości szans i płci. Poprzez realizację zadania chcemy także zwrócić uwagę lokalnej społeczności na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin; oraz integrować środowisko lokalne na rzecz rozwiązywania ich potrzeb.

Osoby zainteresowane udziałem, oraz pracą przy realizacji projektu mogą składać dokumenty aplikacyjne, dostępne w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu. Koordynator projektu udziela informacji o projekcie pod nr tel. 606792731


Szczegółowy wykaz działań realizowanych w ramach projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3”

  1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne metodami specjalistycznymi: NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, PNF, Osteopatii Funkcjonalnej, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia w kombinezonach DUNAG-02, ćwiczenia na platformie dynamograficznej i bieżni, fizykoterapia wykonywane przez fizjoterapeutów.
  2. Grupowe warsztaty plastyczno-terapeutyczne wykonywane przez instruktora terapii zajęciowej.
  3. Indywidualne zajęcia logopedyczne rozwijające alternatywną komunikację wykonywane przez logopedę.
  4. Wystawa prezentująca  prace wykonane w trakcie warsztatów plastyczno-terapeutycznych.


 „Projekt współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego” w wysokości 23.900,00 zł

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie.doc)Regulamin[Regulamin rekrutacji]261 Kb
Copyright © MK SOFT