Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Wizyta w Zamościu

         13 czerwca gościliśmy w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, które prowadzi działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z wczesnym uszkodzeniem centralnego układu nerwowego.

Celem zintegrowanego usprawniania jest  uzyskanie jak największej autonomii osoby z niepełnosprawnością w życiu osobistym i społecznym, możliwie pełne uczestnictwo w życiu publicznym oraz umocnienie jej rodziny.  

Stowarzyszenie zajmuje się kompleksową rehabilitacją, edukacją i opieką, którą obejmuje ponad 2000 dzieci. Zatrudnia 150 pracowników. Są to specjaliści najwyższej klasy, z dwoma fakultetami, np. pedagodzy specjalni i fizjoterapeuci, albo psycholodzy, logopedzi i lekarze, którzy ukończyli studia w Polsce oraz zagraniczne szkolenia w ramach różnych programów i projektów europejskich.

Poza Ośrodkiem w Zamościu, Stowarzyszenie prowadzi dwa warsztaty terapii zajęciowej w Zamościu i w Biłgoraju oraz Ośrodek w Biłgoraju i park terapeutyczno-rekreacyjny w Bondyrzu, czynny w okresie letnim. Prowadzi również Centrum Aktywizacji Społecznej, mieszkanie treningowe, gdzie odbywają się pobyty tygodniowe.

Do Zamościa pojechało 5 terapeutów: Renata Zagajewska, Milena Brzoza-Gołaszewska, Ewa Polak, Piotr Gołaszewski i Andrzej Czyżewski.  Założycielka i Prezes Stowarzyszenia Pani Maria Król  zapoznała nas z filozofią Nauczania Kierowanego i Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz oprowadziła po placówce o europejskich standardach wykończenia i wyposażenia, m.in. w system podnośników sufitowych.

Według Pani Marii Król tradycyjny sposób leczenia prezentowany przez różne metody prawie wyłącznie ogranicza się do usprawniania ruchowego. Polega ono na wielokrotnym wykonywaniu przez dziecko ćwiczeń ruchowych zalecanych przez terapeutę. Głównym i często jedynym celem tych zabiegów jest hamowanie odruchów patologicznych i kształtowanie fizjologicznych. Rola dziecka sprowadza się do biernego poddawania się działaniom osób dorosłych podczas kilkugodzinnych seansów terapeutycznych w systemie indywidualnym i gabinetowym.  Tymczasem rehabilitacja dziecka powinna być wbudowana w jego całodobowy tryb życia i wychowania a Nauczanie Kierowane daje możliwość pracy w grupie. Dla dziecka z MPD jest to czasami jedyna szansa nawiązania kontaktu ze środowiskiem innym niż własna rodzina lub grupa terapeutów zajmująca się jego rehabilitacją (lekarze, terapeuci, pedagodzy). Zdarza się czasami tak, że to samo dziecko, które z terapeutą wykonuje ruchy, np. chwytania i podnoszenia rąk, nie radzi sobie przy zdejmowaniu czapki.

Pani Maria Król jest autorką książki „ Mózgowe Porażenie Dziecięce. Księga pytań i odpowiedzi” (wyd. Harmonia), w której przedstawia tytułowe zaburzenie w jak najprostszy sposób z perspektywy matki osoby dotkniętej tym rodzajem niepełnosprawności oraz z perspektywy lekarza rehabilitacji.

Więcej o Stowarzyszeniu i Nauczaniu Kierowanym można przeczytać na stronie  www.spdn.pl

 

 

Dzień Dziecka

Kolorowych snów

Uśmiechów od ucha do ucha,

Pięknych bajek na dobranoc,

Własnego pieska i kotka,

Co dzień nowych przygód,

Butów siedmiomilowych,

Gwiazdki z nieba,

Wspaniałych przyjaciół,

I szczęśliwej rodzinki.

    Wszystkim naszym małym i dużym podopiecznym składają życzenia rodzice, pracownicy i Zarząd Stowarzyszenia, którzy pragną podziękować Panu Pawłowi Mice i Firmie Ferraro za słodkie paczki dla dzieci. Dziękujemy z całego serca!

 

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą ..."

25.05.2013 roku w wieku 27 lat odszedł  Śp.Damian Boczek-podopieczny Stowarzyszenia. Rodzinie oraz wszystkim bliskim składamy szczere kondolencje.

Damian cierpiał na najcięższą postać Mózgowego Porażenia Dziecięcego, czterokończynową. Wymagał ciągłej opieki i pielęgnacji, którą zapewniła mu wspaniała rodzina. Zawsze podczas rehabilitacji towarzyszyli mu rodzice lub rodzeństwo-ludzie skromni, cisi, pełni akceptacji wobec jego niepełnosprawności. Na ostatnich zajęciach Damian był szczęśliwy, śmiał się przez cały czas trwania ćwiczeń. I takim go zapamiętamy. Żegnaj Damianku [*][*][*]

 

Przyjaciel Gaudi

W ostatnim czasie dołączył do naszej ekipy terapeutów pies Gaudi-ulubieniec wszystkich dzieci. Obecnie ma 5 miesięcy i uczestniczy w szkoleniu, aby stać się wykwalifikowanym psem terapeutą. Z uwagi na gęstą, długą i kręconą sierść dzieci nazywają go owieczką. Życzymy Gaudiemu powodzenia i trzymamy za niego mocno kciuki ;)

Przejdź do galerii

Sukces !!!

W związku z decyzją Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach IX konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) Cel 2 "zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektów)" Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej będzie nadal prowadzić bezpłatnie rehabilitację dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Do projektu zakwalifikowano 62 osoby, w tym głownie dzieci.

Zakres proponowanych przez Stowarzyszenie form wsparcia będzie podobny jak w poprzednich latach. Dodano zabiegi, które stosowano u beneficjentów, a które nie były ujęte w poprzednim projekcie, a mianowicie neuroterapie składającą  się z zabiegów EEG i RSA-Biofeedback, Terapie ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, ćwiczenia wg. metody PNF, Terapie ręki oraz ćwiczenia w Kombinezonach Kosmicznych Dunag 02. Z uwagi na  nadwagę niektórych beneficjentów, która dotychczas opóźniała procesy rehabilitacji w projekt wpisano również dietetyka. Pies Gaudi wraz z przewodnikiem uczestniczą w szkoleniu i niedługo zasilą nasze grono terapeutów.

Cieszymy się, że projekt może nadal realizować zgrana, ambitna i fachowa kadra terapeutów z której jesteśmy bardzo dumni. Życzymy im wytrwałości, możliwości dokształcania  oraz wielu zawodowych sukcesów. Dziękujemy Pani dr Marii Malczewskiej za to że jest z nami, wspiera, udziela fachowych porad oraz motywuje do dalszych działań. Każda wizyta Pani doktor jest dla nas niesamowitym "kopem" i potwierdzeniem, że nasza robota przynosi postępy i ma sens.

Konkurs nr 11 – lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych z celu programowego 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu):

Lp.

 Nr wniosku

 

Realizator

(Biuro/

Oddział

 PFRON)

 

Nazwa

wnioskodawcy

Siedziba

Tytuł projektu

Punkty

 

Kwota

dofinansowania

(w zł)

 

 

50

166/11/2/

POZa/2012

Oddział

 Łódzki

 

STOWARZYSZENIE

 CENTRUM

 INICJATYW

OBYWATELSKICH

 ZIEMI

 ŁOWICKIEJ

 

ŁOWICZ

 

Wielospecjalistyczna

rehabilitacja dzieci,

młodzieży i dorosłych

osób

niepełnosprawnych

 

46

 

466 480,00

 

 

 

Nasza dzielna Amelka

W czwartek o godz.17 w Centrum Zdrowia Matki Polki zakończyła się bardzo skomplikowana operacja u 5-letniej Amelki Korzeniewskiej. Operację przeprowadziło dwóch wybitnych neurochirurgów, która polegała na wycięciu guza rdzenia kręgowego w okol. Th8, Th9, Th10.

Amelka od kilku lat zmaga się z nowotworem, który powoduje ucisk, niedowład kończyn dolnych oraz porażenie pęcherza moczowego. Długotrwała chemioterapia nie przyniosła skutecznej poprawy, dlatego specjaliści zdecydowali się na jego usunięcie.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Amelce szybkiego powrotu do zdrowia oraz wszystkim naszym podopiecznym i ich rodzinom radosnych świąt, wypełnionych nadzieją, bez smutku i zmartwień, w których dostrzegą sens i siłę do życia. Oby wiara okazała się silniejsza niż zwątpienie.

Życzenia składamy również Panu Pawłowi Mice i Firmie Ferrero z podziękowaniami za "górę" słodyczy. Dziękujemy i życzymy Wesołego Alleluja!!!

Przejdź do galerii

Copyright © MK SOFT