Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Terapeuci

Stawiamy na fachowość !

W naszym Stowarzyszeniu zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych terapeutów, którzy oprócz ukończonych studiów posiadają również dyplomy specjalistycznych kursów oraz doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zdobyte w renomowanych placówkach.Maria Malczewska - lekarz rehabilitacji

Specjalizacja:
    Pediatria Rehabilitacja Medyczna

Pani doktor posiada wieloletni staż pracy z dziećmi w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzimgr Milena Brzoza - Gołaszewska - fizjoterapeuta

Studia:

    Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Fizjoterapii
    Studium Medyczne w Łowiczu kierunek fizjoterapii

Studia podyplomowe:
    
Logopedia- SWPS w Warszawie( w trakcie)

Kursy:
    NDT-Bobath - Głogów 2009
    Integracja Sensoryczna (I-stopnia) - Warszawa 2004
    Integracja Sensoryczna (II-stopnia) - Warszawa 2005
    Kinesiology Taping - Warszawa 2009
    „Miękkie” Techniki Manualne w Terapii Skolioz Idiopatycznych - Częstochowa 2003
    Patofizjologia i postępowanie zachowawcze w obrzęku limfatycznym - Drzewociny 2004
    Wychowawca Placówek Wypoczynku - Płock 2004
    Warsztaty Neurologiczne - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-Bobath - Kraków 2004
    Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02 (cz.1,2,3)
    RSA-Biofeedback - Wrocław 2012
    Zarzadzanie emocjami i stresem - RCPS w Łodzi 2013
    Analiza i terapia zaburzeń chodu - Warszawa 2013
    Dogoterapia (kurs podstawowy) - Warszawa 2013
    Dogoterapia ( kurs II stopnia) - Gołdap 2013
    Wielowymiarowa terapia manualna stóp - Wrocław 2014
    Kurs i warsztaty z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF
    i metod Alternatywnej Komunikacji AAC - Zamość 2014
    Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (I, II stopień) - Warszawa 2014
    Fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu Hospicjum dla Dzieci w Łodzimgr Renata Laska - fizjoterapeuta

Studia:
    Wydział Fizjoterapii w SWPiZ w Łodzi (studia I stopnia)
    Studium Medyczne w Łowiczu kierunek fizjoterapii
    Wydział Fizjoterapii w SWPiZ w Łodzi (studia II stopnia)

Kursy:
    Medycyna dla fizjoterapeutów - Wrocław 2010
    Nowoczesne zabiegi fizykalne w urazach sportowych - Wrocław 2010
    Instruktor Nordic Walking - Warszawa 2009
    Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02 (cz.1,2,3)
    Kinesiology Taping - Łódź 2012
    Trójwymiarowa terapia manualna stóp u dziecka - Kraków 2013
    PNF Podstawowy - Kraków 2013
    Osteopatia Strukturalna i Chiropraktyka Metodą dr Ackermanna – Gliwice 2014
    Kurs z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF
    i metod Alternatywnej Komunikacji AAC - Zamość 2014
    Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (I stopień) - Warszawa 2014  Piotr Gołaszewski - fizjoterapeuta

  Studia:
      Wydział Fizjoterapii w SWPiZ w Łodzi (studia I i II stopnia)
      Medyczne Studium w Łodzi kierunek fizjoterapii

  Kursy:

      Osteopatia Strukturalna i Chiropraktyka Metodą dr Ackermanna - Karpacz 2008
      Funkcjonalna Osteopatia i Integracja - Poznań 2009                       
      Kinesiology Taping- Warszawa 2009
      EEG-Biofeedback  - Wrocław 2012                                                                       
      RSA-Biofeedback  - Wrocław 2012
      PNF Podstawowy - Krynica Zdrój 2012
      Kurs z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF
      i metod Alternatywnej Komunikacji AAC - Zamość 2014mgr Andrzej Czyżewski - fizjoterapeuta

Studia:
    Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Fizjoterapii (studia I stopnia)
    Wyższa Szkoła im. Wincenta Pola w Lublinie Wydział Fizjoterapii (studia II stopnia)

Kursy:

    Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02 (cz.1,2,3)
    Kinesiology Taping - Łódź 2012
    Terapia kręgosłupa wg. Mulligan Concept - Warszawa 2012
    Fizjoterapeuta Prywatnego Pensjonatu Lad-Med
    PNF Podstawowy - Kraków 2013
    Kurs z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania
    Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji AAC - Zamość 2014
    Osteopatia Strukturalna i Chiropraktyka Metodą dr Ackermanna – Gliwice 2014Marlena Zakłos - terapeuta zajęciowy

Szkoły:
    Medyczne Studium Zawodowe Wydział Terapii Zajęciowej w Łowiczu
    Instruktor Terapii Uzależnień
    Oligofrenopedagogika - w Kutnie (w trakcie)

Kursy:

    Warsztaty pracy psychologicznej z członkami rodzin alkoholików
    Studium pomocy psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie
    Studium terapii uzależnień - Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie             
    Podstawy Handle, zaburzenia ze spektrum Autyzmu - Warszawa 2012
    Terapia Ręki I i II stopnia - Warszawa 2013
    Kurs i warsztaty z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania
    Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji AAC- Zamość 2014
    Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (I,II stopień) - Warszawa 2014Ewa Polak - terapeuta zajęciowy

Studia:
    Pedagogika specjalna (w trakcie)- Uniwersytet Łódzki

Szkoły:
    Liceum Medyczne w Łowiczu
    Instruktor Terapii Zajęciowej - Konin
    Policealne Studium Medyczne - Pracownik Socjalny w Łowiczu
    Szkoła Policealna- Ratownictwo Medyczne w Łowiczu

Kursy:

    „Domino”- Pomoc osobom niepełnosprawnym- Łowicz
    „Nowa perspektywa”- Szkolenie dla członków i kandydatów do zespołu interdyscyplinarnego
    Psychologiczne i organizacyjne problemy związane z pracą z osobą chorą psychicznie
    Terapia Ręki I i II stopnia - Warszawa 2012
    Arteterapia - Łódź 2012
    Praca z rodzinami dzieci niepełnosprawnych - Łódź 2012
    Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne - Warszawa 2012
    Kurs z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF
    i metod Alternatywnej Komunikacji AAC- Zamość 2014
    Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (I stopień) - Warszawa 2014mgr Marzena Pokora - logopeda

Studia Podyplomowe:
    Kwalifikacje Pedagogiczne Logopedia

Kursy:
    Symulatoniczno-sekwencyjna nauka czytania - Kraków 2013
    Terapia neurobiologiczna - Warszaw 2014mgr Karina Sędkowska-Staszewska - muzykoterapeuta

Studia:
    Wydział Kompozycji Teorii Muzyki i Rytmiki na Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
    Podyplomowe Studia w zakresie Kształcenia muzyczno- ruchowego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
    Podyplomowe Studia w zakresie przygotowania pedagogicznego na WSHE w Łodzi

Warsztaty:
    Międzynarodowe warsztaty wokalne w ramach Letniej Szkoły Jazzu w Krakowie(2009-2010)
    Międzynarodowe warsztaty wokalne w Puławach (2008)
    Międzynarodowe warsztaty taneczne w ramach Bruk Festiwal w Gdyni (2008-2009)
    Warsztaty musicalowe (2007)
    Nauka śpiewu metodą SLS.

Kursy:
    „Tańce w Kręgu”
    Kinezjologia edukacyjna
    ”Muzyczne zabawy rytmiczno-ruchowe”
    „Taniec jako alternatywna forma ruchu”.

Nauczyciel muzykoterapeuta w Przedszkolu Integracyjnym Nr 10 w Łowiczu, nauczyciel śpiewu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, współpracuje z Łowickiem Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głownie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nieborowie i Bełchowie jako nauczyciel śpiewu.
Prywatnie mama Stasia i żona Karola.mgr Marzena Dziedzic-Kosiorek - pedagog

Studia:
    Kierunek Pedagogika w zakresie pedagogika społeczna Mazowiecka
    Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu

Studia podyplomowe:
    Pedagogika wspierająca - WSP Łódź
    Edukacja początkowa w zakresie przedszkoli i klasy I-III szkoły podstawowej - WSP Łódź

Kursy:
    Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży - Łowicz 1998
    Warsztaty metodyczne „ Trening twórczości i kreatywności” – Skierniewice 2008
    „Projektuję, więc myślę i działam”- kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli - Sieradz 2008
    Dziecko z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej i klasach I-III
    szkoły podstawowej - Warszawa 2011
    Autyzm z klasą. Edukacja i integracja uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera w
    szkołach różnego typu - Warszawa 2012
    Terapia Ręki I stonia - Warszawa 2012
    Elementy Integracji sensorycznej (szkolenie podstawowe) - Warszawa 2012
    Praca z dziećmi z autyzmem (szkolenie podstawowe) - Warszawa 2012

Nauczyciel wspierający w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu
Anna Perzyna - pedagog

Nauczyciel wychowawca w Internacie przy Zespole Szkół Medycznych w Łowiczu w latach 1972-2001, od 10 lat na emeryturze.
Swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą na zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i umiejętności w zakresie kultury „żywego słowa” poprzez: konkursy recytatorskie, czytelnicze, małe formy sceniczne, warsztaty teatralne- wykorzystuje obecnie w terapii indywidualnej prowadzonej w Stowarzyszeniu, posługując się słowem mówionym, czytanym, w oddziaływaniu zarówno na emocje jak i sferę intelektualną oraz wrażliwość estetyczną dziecka.

Kursy:
Alternatywne metody komunikacji z osobami niepelnosprawnymi - Łódź 2012

 mgr Ewa Pierzchała-Kurek - psycholog

Studia:
    Psychologia Stosowana- Uniwersytet Łódzki

Studia podyplomowe:
    Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja- WSP w Łodzi

Kursy:
    Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli- Żary 2006
    Programy M. i Ch. Knillów w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju- Łódź 2010
    Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej – Warszawa 2014

 mgr Kamila Radkiewicz – neurologopeda

Studia:
    Logopedia na kierunku Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Studia podyplomowe:
    Neurologopedia - SWPS w Warszawie

  Kursy:
    Neurobiologiczne podłoże procesów psychicznych - Warszawa 2008
    Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-logopedyczne u pacjentów z wadami zgryzu
    - Warszawa 2008
    Zaburzenia mowy okiem neurologa dziecięcego - Warszawa 2013
    Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad
    dzieckiem 0-2 rż - Warszawa 2013
    Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - Warszawa 2013
    Dyslalia ankyloglosyjna- o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
    - Warszawa 2013
    Logorytmika- metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka - Warszawa 2013
    Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy – Warszawa 2014
    Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka - Strategie leczenia wg. M. D. Klein i T.A.
    Delaney - Warszawa 2014
    Kurs z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF
    i metod Alternatywnej Komunikacji AAC- Zamość 2014
    Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (I stopień) - Warszawa 2014mgr Halina Pietrzak - pedagog

Studia:
    Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - WSP w Zielonej Górze

Studia podyplomowe:
    Integralna edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - WSH-E w Łodzi
    Centrum Studiów samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego - Uniwersytet Warszawski

Kursy:
    Wychowanie komunikacyjne- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Skierniewicach 1996
    Kurs doskonalący: „ Cudze chwalicie-swego nie znacie... wykorzystanie folkloru w realizacji edukacji
    regionalnej - Skierniewice 2001
    Kurs dla nauczycieli w zakresie powszechnego bezpieczeństwa dziec i- Załęcz Wielki 2003
    Kurs dla kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych - Warszawa 2006
    Zastosowanie arteterapii w pracy z klientami pomocy społecznej - RCPS Łódź 2013
    Kurs z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania
    Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji AAC - Zamość 2014
    Instruktor, kierownik, komendant ZHP w Łowiczu
    Opiekun zespołu muzyczno-tanecznego „ Bajlandia”, klubu teatralnego „TE-MU-TA”
    Organizatorka oraz animatorka imprez, konkursów recytatorskich oraz festiwali dla dzieci i młodzieży
    w Ośrodku Kultury i Urzędzie Miasta Łowicza.

 mgr Marzena Pawłowska

Studia:
    Technologia żywności i żywienia człowieka- specjalizacja dietetyka- SGGW w Warszawie

Studia podyplomowe:

    Podyplomowe Studium Menedżerskie - SGH w Warszawie
    Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne - SGGW w warszawie
    Przygotowanie Pedagogiczne - WSBNZ w Łodzi

 Anna Wróbel - fizjoterapeuta

Studia:
    Wydział Fizjoterapii - SWPiZ w Łodzi (studia I stopnia)
    Wydział Fizjoterapii - SWPiZ w Łodzi (w takcie studia II stopnia)

Studia podyplomowe:
    Pedagogika Wieku Dziecięcego - SWPiZ w Łodzi

Kursy:

    Kinesiology Taping - Łódź 2013
    Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi - RCPS w Łodzi 2013
    PNF Podstawowy - Kraków 2013
    PNF w Pediatrii - Kraków 2013
    Kurs i warsztaty z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania
    Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji AAC - Zamość 2014
    Staż z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania
    Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji AAC - Zamość 2014
    Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (I,II stopień) - Warszawa 2014

 mgr Joanna Błażejewska - pedagog

Studia:
    Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego - Uniwersytet Łódzki

Studia podyplomowe:
    Oligofrenopedagogika - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Kursy:
    Terapia ręki - Warszawa 2014
    Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - Warszawa 2014
    Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - Warszawa 2014
    Metoda 18 struktur wyrazowych - Łódź 2014
    Kurs doskonalący „Warsztaty muzykoterapeutyczne” - Łódź 2014
    Kurs i warsztaty z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania
    Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji AAC - Zamość 2014
    Staż z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania
    Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji AAC - Zamość 2014
    Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (I, II stopień) - Warszawa 2014mgr Katarzyna Podkońska - fizjoterapeuta

Studia:
    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, kierunek: fizjoterapia (studia I stopnia)
    Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, kierunek: fizjoterapia (studia II stopnia)
    Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydział Pedagogiczny, kierunek: wychowanie fizyczne (studia I i II stopnia)

Kursy:
    Kwalifikowana Pierwsza pomoc - Bydgoszcz 2010
    Kinesiotaping w stopniu podstawowym i rozszerzonym - Łódź 2012
    Masaż leczniczy - Konin 2012
    „Trening FMS” - Łódź 2014
    Szkolenie „Nie ma panaceum – jest system Medisorb” - Łódź  2014
    Szkolenie „Manualna Terapia Dysfagii” - Łódź 2014
    Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu] - Łódź 2014  
    Szkolenie „Terapia przepony w praktyce fizjoterapeuty i osteopaty” - Łódź 2014
    Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I Stopień - Poznań 2014
    Kurs z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF
    i metod Alternatywnej Komunikacji AAC - Zamość 2014
    PNF Podstawowy - Warszawa 2015

Copyright © MK SOFT