Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

PFRON URUCHOMIŁ Portal SOW

 

PFRON uruchomił portal SOW


 


 

Wszyscy skorzystajmy z dobrodziejstwa Internetu. Wystartował portal SOW dla ON

 

Wydawało by się, że żyjemy w dobie cyfryzacji. Każdy z nas posiada w domu Internet oraz urządzenie, za pomocą którego otwiera nam się okno na świat. Niestety wśród osób z niepełnosprawnościami ciągle mała jest świadomość, jaką pomoc może zaoferować im Państwo, w tym PFRON. Niewiedza często powoduje obniżenie standardu ich życia.

Pragniemy zmienić sytuację osób niepełnosprawnych

Skorzystaliśmy z dostępnej techniki i uruchomiliśmy nowoczesną platformę,  za pomocą której osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będących w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), po raz pierwszy bez wychodzenia z domu. System będzie dostępny dla tych użytkowników, których przedstawiciele z JST do niego przystąpią. (https://www.youtube.com/watch?v=aLOZGaQWplo&t=11s)

 


Jeden System, wiele narzędzi pomocy

System SOW poprzez różne kanały ma na celu dotarcie z informacją o możliwej pomocy do wszystkich osób potencjalnie zainteresowanych poprzez: portal informacyjny (źródło wiedzy), infolinię  (wsparcie techniczne), kreator (krok po kroku poprowadzi za rękę do właściwej formy wsparcia).

Szeroka wiedza w jednym miejscu  

Z końcem sierpnia ruszył długo wyczekiwany portal informacyjny (https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/). Portal to narzędzie będące integralną częścią SOW, na którym już znajdują się aktualne treści o projekcie, informacje o harmonogramie, ważnych wydarzeniach i spotkaniach, informacje edukacyjne oraz inne wartościowe treści do zakomunikowania poszczególnym beneficjentom i interesariuszom projektu SOW. Jego rolą będzie zwiększenie świadomości wśród osób z niepełnosprawnościami dotyczącej m.in. formy pomocy dedykowanej dla ich rodzaju niepełnosprawności.

Chcemy dać szansę na lepsze życie

Portal ma być źródłem wiedzy o Systemie, w szczególności dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się udzielaniem dofinansowań obsługiwanych przy pomocy Systemu SOW, osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, pracowników PFRON oraz innych instytucji centralnych zainteresowanych kwestiami informatyzacji administracji publicznej, przedstawicieli mediów lokalnych. Poprzez zwiększenie świadomości osób z niepełnosprawnościami dajemy im możliwość na lepsze życie. Zapraszamy na https://portal-sow.pfron.org.pl. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2018 - ROZSTRZYGNIĘCIE

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                                                                                                                                      Łowicz, 23 czerwca 2018 roku. 

ZESTAWIENIE PORÓWNANIA I OCENY OFERT

 

 1. W celu udzielenia zamówienia na zakup:

   1. Specjalistyczny stymulator logopedyczny (zestaw) - podstawowe wymagane minimalne cechy (skład zestawu):

 1. stymulator logopedyczny,
 2. szpatułki do stymulatora i wibratora,
 3. wkładki dystansowe,
 4. rezonator,
 5. elektrostymulator,
 6. masker,
 7. metronom,
 8. echo – wibrator,
 9. instrukcja do wibratora,
 10. płyn dezynfekujący,
 11. ilustracje logopedyczne,
 12. komplet płyt CD z  opisem leczenia najczęstszych przypadków w praktyce logopedycznej,
 13. przeszkolenie 3 logopedów w zakresie obsługi zakupionego specjalistycznego stymulatora logopedycznego.

Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

 

Suma  środków PFRON  w ramach projektu „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” zaplanowana na realizację oferty 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy  złotych  zero groszy brutto)

 

Przeprowadzono postępowanie (wystosowano Zapytanie ofertowe 6/2018) zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej z dnia 13 czerwca 2018 roku.

 

2. W dniu 13 czerwca 2018 roku Zaproszono ew. wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do 7 ewentualnych Wykonawców. Zapytanie ofertowe dostarczone zostało drogą e-mailową  przez Koordynatora Projektu. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone także na stronie internetowej Stowarzyszenia 13.06.2018 roku.

 

3. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 22 czerwca 2018 roku zamknięto nabór ofert i wybrana została oferta do realizacji zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających  wymagania techniczne i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy, e-mail

Cena oferty brutto (zł)

Uwagi

1.

DEMOSTENES

Izabela Kawulak

ul. Kwiatowa 33

55-040 Bielany Wrocławskie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

16.890,00

 

brak

 

 

 

4.   Informacja o prowadzonych negocjacjach: nie prowadzono negocjacji. 

5. Wybrana oferta  mieści się w ramach kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

6. Wykaz podmiotów do których przesłano zapytanie ofertowe;

a. DEMOSTENES  Izabela Kawulak, ul. Kwiatowa 33, 55-040 Bielany Wrocławskie, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ;

b. KOMLOGO, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ;

c. PJ therapeutic Piotr Jaworski, ul. Chodkiewicza 5, 43-600 Jaworzno, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ;

d. Senido Joanna Wieczorek, ul. Wólczańska 247, 93-035 Łódź, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ;

e. EMPIS & Sensum Mobile sp. z o.o., ul. Śródziemnomorska 11 / 21, 02-758 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ;

f. Liger Rozwiązania dla edukacji i terapii, ul.Henryka Sienkiewicza 26 A, 27-400 Ostrowiec Św., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ;

g. KAJKOSZ M.Przycka i D.Przycki Spółka cywilna, ul. Kowalczyka 1A, 03-193 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 

 

Rozeznanie przeprowadził:                                                                                

Koordynator Projektu „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3”:  Piotr Gołaszewski

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia:  Milena Brzoza-Gołaszewska    

      

 

         

                                   

 

 

   

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2018

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

 

Łowicz, 13.06.2018 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2018

 

      Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje zapytanie ofertowe o możliwość zakupu Specjalistycznego stymulatora logopedycznego (zestaw) w  ramach realizacji projektu  pn: „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3”  realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w postaci:

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Specjalistyczny stymulator logopedyczny (zestaw) - podstawowe wymagane minimalne cechy (skład zestawu):

a)  stymulator logopedyczny,

b) szpatułki do stymulatora i wibratora,

c) wkładki dystansowe,

d) rezonator,

e) elektrostymulator,

f) masker,

g) metronom,

h) echo – wibrator,

i) instrukcja do wibratora,

j) płyn dezynfekujący,

k) ilustracje logopedyczne,

l) komplet płyt CD z  opisem leczenia najczęstszych przypadków w praktyce logopedycznej,

ł) przeszkolenie 3 logopedów w zakresie obsługi zakupionego specjalistycznego stymulatora logopedycznego.

 

Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

 

Suma  środków PFRON  zaplanowany na realizację oferty to 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy  złotych  zero groszy brutto)

 

Prosimy o przedłożenie swojej oferty cenowej  (cena brutto) uwzględniającej  wszystkie elementy mające wpływ na cenę wraz z kosztami dostawy produktu.  Osobą   uprawnioną  do kontaktów  jest : Piotr Gołaszewski   tel.  606792731 .  Odpowiedzi    oczekujemy   w   terminie    do   22 czerwca   2018 roku,  godz.12:00  na  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . lub listownie na adres  ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu). Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie wybrany do realizacji zamówienia. Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 

 

                                                                                              Z  poważaniem

 

                                                                                                              Milena Brzoza-Gołaszewska      

                                                                                                                                                                    Przewodnicząca Stowarzyszenia                                  

 

Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 2

STOWARZYSZENIE  CENTRUM  INICJATYW  OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ

Informujemy o realizacji projektu na rzecz osób niepełnosprawnych pn.

 

„Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 2”

w okresie 01.06.2018-30.11.2018 r.

 

     Projekt ma na celu stworzenie trzydziestu osobom niepełnosprawnym z województwa łódzkiego warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich rozwoju psychoruchowego, zwiększenie poziomu integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie 6 miesięcy realizacji projektu.

     W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu - 25 dzieci niepełnosprawnych i 5 dorosłych osób niepełnosprawnych. W rekrutacji była przestrzegana zasada równości szans i płci. Poprzez realizację zadania chcemy także zwrócić uwagę lokalnej społeczności na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin; oraz integrować środowisko lokalne na rzecz rozwiązywania ich potrzeb.

 

Osoby zainteresowane udziałem, oraz pracą przy realizacji projektu mogą składać dokumenty aplikacyjne, dostępne w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu.

Koordynator projektu udziela informacji o projekcie pod nr tel. 606792731

 

Szczegółowy wykaz działań realizowanych w ramach projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 2”

 

 1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne metodami specjalistycznymi: NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, PNF, Osteopatii Funkcjonalnej, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia w kombinezonach DUNAG-02, ćwiczenia na platformie dynamograficznej i bieżni, fizykoterapia wykonywane przez mrg. fizjoterapii.
 2. Grupowe warsztaty plastyczno-terapeutyczne wykonywane przez instruktora terapii zajęciowej.
 3. Indywidualne zajęcia logopedyczne rozwijające alternatywną komunikację wykonywane przez logopedów.
 4. Wystawa prezentująca  prace wykonane w trakcie warsztatów plastyczno-terapeutycznych.
 


„Projekt współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego” w wysokości 22.600,00 zł

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie.doc)Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie.doc[Regulamin rekrutacji]260 Kb

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2018 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

 

 

Łowicz, 05 czerwca 2018 roku.

      


ZESTAWIENIE PORÓWNANIA I OCENY OFERT

 

 1. W celu udzielenia zamówienia na zakup:

Zestawu sprzętu do Integracji Sensorycznej składającego się z:

 1.  huśtawka terapeutyczna,
 2.  hamak elastyczny,
 3. platforma podwieszana okrągła,
 4. wiszące obręcze,
 5. deskorolka,
 6. kołyska mała,
 7. kładka,
 8. beczka,
 9. przedłużka 50/100,
 10. mata Airex Atlas,
 11. mata Airex Coronella
 12. dostawa produktu

Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

 

Suma  środków PFRON  w ramach projektu pn. „Wieloprofilowe wsparcie  dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności”  realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowana na realizację oferty to 4.600,00 zł (cztery tysiące  sześćset złotych  zero groszy brutto)

 

Przeprowadzono postępowanie (wystosowano zapytania ofertowe) zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej z dnia 28 maja 2018 roku.

 

2. W dniu 28 maja 2018 roku Zaproszono ew. wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do 6 Wykonawców. Zapytanie ofertowe dostarczone zostało drogą e-mailową. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone także na stronie internetowej Stowarzyszenia 28.05.2018 roku.

 

3. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 04 czerwca 2018 roku zamknięto nabór ofert i wybrana została oferta do realizacji zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających  wymagania techniczne i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy, e-mail

Cena oferty brutto (zł)

Uwagi

1.

EMPIS SENSUM MOBILE

Sp.z o.o.

ul. Lucjana Rydla 56

01-850 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

4.238,64

 

brak

 

 

 

 

4. Informacja o prowadzonych negocjacjach: nie prowadzono negocjacji. 

5. Wybrana oferta  mieści się w ramach kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

6. Wykaz podmiotów do których przesłano zapytanie ofertowe;

a. EMPIS SENSUM MOBILE  Sp.z o.o. , ul. Lucjana Rydla 56, 01-850 Warszawa,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ;

b. B.J.Bogdan Jodłowiec – sprzęt do rehabilitacji dzieci, ul. Wiejska 19 A/1, 52-411 Wrocław, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ;

c. Kajkosz s.c., ul. Anastazego Kowalczyka 1A, 03-193 Warszawa,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ;

d. Dar Terapii Marta Ciechanowicz, ul. Magiera 1/13, 01-873 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ;

e. Monesi Sylwester Kucharski, ul. Szczecińska 5, 42-202 Częstochowa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ;

f. PRAKSJA, ul. Starościńska 10/12, 02-516 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 

Rozeznanie przeprowadził:                                                                                

Piotr Gołaszewski

Przewodnicząca Stowarzyszenia: Milena Brzoza-Gołaszewska 

                                   

 

                                                                                

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2018

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

 

Łowicz, 28.05.2018 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2018

 

   Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje zapytanie ofertowe o możliwość zakupu Zestawu Sprzętu do Integracji Sensorycznej w ramach realizacji projektu  pn: „Wieloprofilowe wsparcie  dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności”  realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w postaci:

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Zestaw sprzętu do Integracji Sensorycznej składający się z:

a. huśtawka terapeutyczna,

b. hamak elastyczny,

c. platforma podwieszana okrągła,

d. wiszące obręcze,

e. deskorolka,

f. kołyska mała,

g. kładka,

h. beczka,

i. przedłużka 50/100,

j. mata Airex Atlas,

k. mata Airex Coronella

Kryteria wyboru oferty:

            Cena-10 pkt x 100% wagi

Suma  środków PFRON  zaplanowany na realizację oferty to 4.600,00 zł (cztery tysiące  sześćset złotych  zero groszy brutto)

Prosimy o przedłożenie swojej oferty cenowej  (cena brutto) uwzględniającej  wszystkie elementy mające wpływ na koszt wraz z kosztami dostawy produktu. 

Osobą  uprawnioną do kontaktów jest : Piotr Gołaszewski  tel.  606792731. 

Odpowiedzi  oczekujemy  w  terminie  do  04 czerwca  2018 roku,  godz.1800 na  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . lub listownie na adres ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu). Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie wybrany do realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia musi nastąpić w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 

                                                                                                        Z  poważaniem:

                                                                                                   Milena Brzoza-Gołaszewska                                     

                                                                                                Przewodnicząca Stowarzyszenia                                  

Copyright © MK SOFT