Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Sukces !!!

W związku z decyzją Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach IX konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) Cel 2 "zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektów)" Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej będzie nadal prowadzić bezpłatnie rehabilitację dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Do projektu zakwalifikowano 62 osoby, w tym głownie dzieci.

Zakres proponowanych przez Stowarzyszenie form wsparcia będzie podobny jak w poprzednich latach. Dodano zabiegi, które stosowano u beneficjentów, a które nie były ujęte w poprzednim projekcie, a mianowicie neuroterapie składającą  się z zabiegów EEG i RSA-Biofeedback, Terapie ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, ćwiczenia wg. metody PNF, Terapie ręki oraz ćwiczenia w Kombinezonach Kosmicznych Dunag 02. Z uwagi na  nadwagę niektórych beneficjentów, która dotychczas opóźniała procesy rehabilitacji w projekt wpisano również dietetyka. Pies Gaudi wraz z przewodnikiem uczestniczą w szkoleniu i niedługo zasilą nasze grono terapeutów.

Cieszymy się, że projekt może nadal realizować zgrana, ambitna i fachowa kadra terapeutów z której jesteśmy bardzo dumni. Życzymy im wytrwałości, możliwości dokształcania  oraz wielu zawodowych sukcesów. Dziękujemy Pani dr Marii Malczewskiej za to że jest z nami, wspiera, udziela fachowych porad oraz motywuje do dalszych działań. Każda wizyta Pani doktor jest dla nas niesamowitym "kopem" i potwierdzeniem, że nasza robota przynosi postępy i ma sens.

Konkurs nr 11 – lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych z celu programowego 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu):

Lp.

 Nr wniosku

 

Realizator

(Biuro/

Oddział

 PFRON)

 

Nazwa

wnioskodawcy

Siedziba

Tytuł projektu

Punkty

 

Kwota

dofinansowania

(w zł)

 

 

50

166/11/2/

POZa/2012

Oddział

 Łódzki

 

STOWARZYSZENIE

 CENTRUM

 INICJATYW

OBYWATELSKICH

 ZIEMI

 ŁOWICKIEJ

 

ŁOWICZ

 

Wielospecjalistyczna

rehabilitacja dzieci,

młodzieży i dorosłych

osób

niepełnosprawnych

 

46

 

466 480,00

 

 

 

Copyright © MK SOFT