Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Szkolenia

Przez ostatni rok nasi terapeuci nie próżnowali. Godząc pracę zawodową kończyli kursy doszkalające w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej, pedagogiki i psychologii. Dzięki ich staraniom Stowarzyszenie mogło rozszerzyć swój zakres działań terapeutycznych, a tym samym korzystnie wpłynąć na rozwój intelektualny i ruchowy dzieci będących pod naszą opieką.

Terapeutka zajęciowa Pani Ewa Polak ukończyła w kwietniu i październiku 2012 r. kurs TERAPIA RĘKI I i II stopnia w Warszawie oraz uczestniczyła w szkoleniu "Zastosowanie arteterapii w pracy z klientami pomocy społecznej" zorganizowanym w dniach 9-12 lipca 2012 r. przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Pragniemy się pochwalić, że pod koniec listopada rozpoczną się zajęcia prowadzone przez Panią Ewę metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Celem terapii jest rozwijanie poprzez ruch świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, nauka umiejętności dzielenia przestrzeni z ludźmi oraz nawiązywanie relacji, kontaktu. Metoda wpływa również stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny oraz poznawczy dziecka.

W sierpniu dwóch fizjoterapeutów Pani Renata Zagajewska i Pan Andrzej Czyżewski wzięli udział w szkoleniu KINEZIOLOGY TAPING w Łodzi. Metoda ta ma zastosowanie  w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomocna jest w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, wspomaga pracę mięśni i koryguje niewłaściwą pozycję stawu.

W czerwcu fizjoterapeuta Pan Piotr Gołaszewski ukończył kurs EEG-BIOFEEDBACK I stopnia we Wrocławiu. W celu podniesienia swoich kwalifikacji oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie neurofizjologii mózgu oraz układu krążeniowo-oddechowego człowieka Piotr Gołaszewski i Milena Brzoza-Gołaszewska ukończyli we wrześniu kurs RSA-BIOFEEDBACK. Obydwie metody mają zastosowanie w terapii dzieci z MPDz, ADHD, ADD, Autyzmem, u dzieci z problemami w nauce, z problemami emocjonalnymi i wychowawczymi. Terapia Biofeedback wspomaga pracę logopedy, pedagoga, terapeuty zajęciowego podczas zajęć z niepełnosprawnym dzieckiem. Gabinet neuroterapii już działa i jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt do EEG i RSA Biofeedback.

W październiku 2012 r. zakończyło się trzyetapowe szkolenie  w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej typu DUNAG 02 nazywanej również " kombinezonem kosmicznym", w którym wzięło udział trzech fizjoterapeutów: Renata Zagajewska, Andrzej Czyżewski i Milena Brzoza-Gołaszwska. Każda część trwała 3 dni. Pierwszy etap kursu odbył się w grudniu 2011 r., drugi w marcu a trzeci w październiku 2012 r. Prowadzącym szkolenie był Pan Robert Kwiatkowski, który zaprojektował i opatentował metodę terapii w kombinezonach Dunag 02. Metoda ta umożliwia prowadzenie ćwiczeń ruchowych u dzieci i młodzieży z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego. Stowarzyszenie posiada 5 rozmiarów kombinezonów, specjalną skrzynie, UGUL i bieżnię elektryczną którą wykorzystujemy do pracy z dziećmi i cieszymy się niesamowitymi osiągnięciami :)

Pod koniec listopada "ruszamy" z kolejną metodą rehabilitacyjną- PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe), której celem jest ponowna nauka (tzw.reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby. Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii. Metoda PNF znajduje zastosowanie w wielu jednostkach chorobowych, głównie z dziedziny neurologii, ortopedii i pediatrii. Nowe umiejętności zdobyte na kursie wykorzysta Piotr Gołaszewski podczas rehabilitacji dzieci i osób dorosłych.

Terapeutka zajęciowa Pani Marlena Zakłos w październiku 2012 r. uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym  pracy z osobami chorymi na autyzm.

Pedagog Pani Anna Perzyna w dniach 22-25 października uczestniczyła w szkoleniu "Alternatywne Metody Komunikacji z Osobami Niepełnosprawnymi" zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

W lutym 2013 r. ostatni etap kursu metody Integracji Sensorycznej zakończy Pani psycholog Magdalena Malczewska, która będzie diagnozowała dzieci pod kontem występowania u nich zaburzeń przetwarzania sensorycznego, co ułatwi pracę wielu specjalistów pracujących w Stowarzyszeniu.

Zamierzamy nadal doszkalać się. Mamy wiele pomysłów, gdzie inspiracją są nasze dzieciaki a szczególnie ich problemy, które pragniemy w fachowy sposób rozwiązywać.

Wspólnie powalczmy o zdrowie i lepsze życie niepełnosprawnych dzieci !

Przejdź do galerii

Copyright © MK SOFT