Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Walne zgromadzenie członków

W dniu 22.03.2012 odbyło się Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków podczas którego przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011.

Przejdź do galerii

Copyright © MK SOFT