Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Pierwsza Pomoc - Szkolenie

W dniu 17.03.2012 w Stowarzyszeniu odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci, które przeprowadził dyplomowany ratownik medyczny Pani Ewa Polak.  Tematyka szkolenia:

  • bezpieczne prowadzenie akcji ratunkowej
  • łańcuch przeżycia
  • ocena stanu przytomności
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • pozycja bezpieczna
  • zadławienia, oparzenia, zranienia u dzieci
  • omdlenia, napady drgawkowe
  • epilepsja-rodzaje,postępowanie

Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące stanów zagrożenia życia głównie u dzieci. Ćwiczenia praktyczne odbywały się na fantomie i demonstrantach.

Przejdź do galerii

Copyright © MK SOFT